top of page

Over onze stichting

Algemene gegevens

Stichting Deelcafe De Groene Buur

 

Bezoek- & postadres :

Rotterdamseweg 71
3332 AD Zwijndrecht


Bankrekening : NL21TRIO 0320642666

RSIN : 865037358
Kvk : 89604199

De stichting heeft geen ANBI-status. Wil je ons ondersteunen en je gift fiscaal aftrekbaar laten zijn, dan kun je ook doneren aan stichting Hart voor Walburg (www.hartvoorwalburg.nl), zij hebben een ANBI-status en ondersteunen ons met hun bijdragen.  

Doelstelling 
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties werelwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc (‘delen’)

 

Onze leefomgeving verder tot bloei laten komen door aandacht te geven aan duurzaamheid en biodiversiteit ('bloeien')

Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Zwijndrechtenaren in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)


 

Ons complete beleidsplan voor de periode 2023-2026 vind je hier 

Bestuur

Voorzitter : Iekje Berg
Penningmeester : Ger Klein
Secretaris : Frans Kooren

Algemene bestuursleden: Steven Kafoe, Monica Kafoe-Siteur, Iekje Berg, Marijn de Graaf, Corma van Nes, Aika Timmers
 

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatiebreed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
 

 

 

 

bottom of page